Translations:Alpha testing/1/cs

From The Relativty Wiki
Revision as of 08:57, 10 May 2019 by Tate (talk | contribs) (Created page with "Stabilní a vydaný kód pro STM32/MPU6050, který doporučujeme používat je dostupný zde.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Stabilní a vydaný kód pro STM32/MPU6050, který doporučujeme používat je dostupný zde.