Dokumentace

From The Relativty Wiki
Revision as of 10:54, 10 May 2019 by Tate (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎čeština

Vítejte


Vítejte na dokumentaci Realtivty! Na této stránce najdete celou dokumentaci jak sestavit a nastavit plně vlastní VR headset!


UPOZORNĚNÍ; Vysoce doporučujeme, abyste použili STM32 tracker, protože se nám prokázal jako stabilnější než Due. Nedávno nám bylo hlášeno, že při kompilaci Due kódu byly chyby a také veliká nestabilita. Z těchto důvodů budeme během několika měsíců končit s podporou Arduina DUE. (Přidáno 17. Dubna 2019)než začneme

Doporučené specifikace počítače

Doporučené specifikace počítače
Procesor Intel Core i5 2500 or AMD Ryzen 5 2600, podobný nebo lepší
Grafická karta NVIDIA GeForce GTX960 or AMD RX470, podobný nebo lepší
Paměť 4GB RAM nebo více
Video výstup 1x HDMI 1.4 port
USB 2x USB port

Potřebný Hardware

Předtím, než si budete stavět vlastní Relativty VR headset, budete potřebovat tyto součástky;

Potřebný hardware
Arduino DUE
MPU6050
5.5 palců 2K obrazovka
3D vytisklé části

Potřebný Software

Abyste dostali výstupní data ze svého VR headsetu a mohli to spojit se SteamVR, potřebujete určitý software. Zde jsou odkazy na stránky, kde potřebný software seženete.

IDE software
Přesměruje vás na stránku, kde můžete stáhnout IDE.
Stáhnout Relativty Github
Zde stáhnete kód do Arduina a 3D modely.
Stáhnout OSVR
Přesměruje vás na stránku, kde můžete stáhnout OSVR.
Stáhnout OSVR plugin github
Zde stáhnete soubory, abyste mohli udělat OSVR kompatibilní s Relativem.

Dokumentace

Zapojení hardwaru (část 1)

Schéma pro zapojení vašeho VR headsetu.

Začneme se zapojováním všech komponentů našeho VR headsetu. První věc co uděláme je zapojení MPU6050 do našeho Arduina DUE následujícím schématem;

Schéma
VCC 5V
GND GND
SCL 21 (SCL)
SDA 20 (SDA)
INT 2

Teď již máme připojené MPU6050 do Arduina DUE. Nyní můžeme připojit Arduino do počítače pomocí programovacího portu. Pro nahrání kódu nepoužíváme nativní USB port!

Zatím nemusíme připojovat naši obrazovku, napřed potřebujeme nahrát náš program do Arduina DUE a ujistit se, že opravdu funguje.


Nahrání programu

Prvním krokem je importování našich stažených Arduino knihoven. Musíme je přesunout z \Relativ-master\src\libraries do Documenty\Arduino\libraries\.

Po nahrání našich knihoven můžeme otevřít soubor main.ino, který najdeme v \Relativ-master\src\main.
Měl by se automaticky otevřít v Arduino IDE.

Předtím než nahrajeme náš program na Arduino, musíme se ujistit, že máme nainstalovanou a vybranou správnou desku v Arduino programu. To najdeme v Tools - Boards manager. Zde najdete "Arduino DUE" a přidáte desku.

Jak by mělo vypadat úspěšné nahrání

Teď můžeme jít do Tools - Boards a vybrat zde Arduino DUE (programovací port). Když jste toto udělali, tak můžeze jít do Tools - Port a vybrat své připojené Arduino.

Pokud máte vše splněno, tak můžete nahrát program na vaše Arduino' To uděláte stisknutím tlačítka se šipkou napravo vevnitř.

Pokud se váš program úspěšně nahrál, meli byste v konzoli vidět toto (můžete vidět na obrázku napravo);

Po nahrání kódu budete potřebovat odpojit! Arduino a přepojit do Nativního USB portu!

Testování

Než budete pokračovat se stavěním a nastavováním vašeho VR headsetu, budete muset napřed otestovat MPU6050 a ujistit se, že je připojeno správně a vše funguje jak má.

To můžete zjistit otevřením Sériového Monitoru. (Ujistěte se, že Arduino DUE je připojeno přes Nativní USB port!)

Sériový monitor můžete otevřít následujícími možnostmi; Tools - Serial Monitor Ctrl+Shift+M Předtím, než bude Sériový monitor něco ukazovat, budete jej muset nastavit na přenosovou rychlost 250.000.

Pokud je vše správně připojeno a nahráno bez chyby, měli byste vidět plno čísel v sériovém monitoru.

Nastavení SteamVR

Než budete nastavovat OSVR, tak napřed musíte nastavit SteamVR. Je to velmi jednoduché a rychlé. Budete muset překopírovat všechny soubory z
relativ-osvr-plugin/SteamVR
do složky drivers ve vašem adresáři se Steamem
(CESTA_KE_STEAMU/Steam/steamapps/common/SteamVR/drivers)

Nastavování OSVR

Než budete pokračovat, předpokládejme, že jste si stáhli OSVR a OSVR drivery jak jsme zmínili v "Potřebném Softwaru."

Začneme nastavováním konfiguračních souborů. To uděláte kopírováním souborů z code>relativ-osvr-plugin/OSVR/Configs do složky 'displays' v OSVR adresáři (CESTA_K_OSVR/OSVR/Runtime/bin/displays).

Teď když máme hotovy konfigurační soubory, tak nastavíme displej. Potřebujeme zkopírovat soubory z relativ-osvr-plugin/OSVR/Displays do složky displays' v našem OSVR adresáři (CESTA_K_OSVR/OSVR/Runtime/bin/displays)

V neposlední řadě nainstalujeme pluginy. Potřebujeme zkopírovat soubory pluginů z relativ-osvr-plugin/OSVR/Displays do složky 'displays' v OSVR adresáři. (CESKTA_K_OSVR/OSVR/Runtime/bin/osvr-plugin-0)

Měnění COM portu

Abyste získali pohyb na vašem VR headsetu, OSVR potřebuje vědět kde získat výstup z vaší Arduino desky. Aby tohle mohl získat, potřebuje vědět na jakém COM portu je vaše Arduino připojené.

Jak zjistit váš COM port;
Arduino IDE
Tools > Ports Zde najdete připojené Arduino desky a jejich porty.
Správce zařízení
1. Otevřene správce zařízení:
Klikněte; Start > napište devmgmt.msc a otevřete
2. Ve Správci zařízení rozevřete list s porty a zde najdete svoji Arduino desku.

COM port vašeho OSVR najdete v konfiguračním souboru. (osvr_server_config.json) A ujistěte se, že je totožný s Arduinem, jinak OSVR nebude fungovat!

Nastavení Obrazovky

Prosím ujistěte se, že máte jen dve obrazovky připojené! (Vaši hlavní a druhou z vašeho VR headsetu.)

Schéma pro zapojení VR headsetu.

Připojení hardwaru (část 2)

Dobrá práce, tak máte nastavené vaše Arduino DUE a MPU6050! Teď připojíte obrazovku k poítači pomocí HDMI a USB kabelu.

Vaše obrazovka by se měla automaticky zapnout po připojení napjájení (USB kabelu).

Relativ a OSVR

Dobrá, je tedy čas poprvé nastavit váš Relativ headset!

To uděláte zapnutím 'osvr_server.exe'.který můžete najít v CESTA_K_OSVR/OSVR/bin/osvr_server.exe

Tohle okno by se mělo objevit: (viz obrázek 1)

Teď můžeme zapnout SteamVR. Mělo by se zobrazit malé SteamVR okénko: (viz obrázek 2)

Přejeme hodně zábavy s hraním her pomocí vašeho headsetu!